Chào mừng ngày hội giao lưu của bé cấp trường

Qua một năm học nhà trường tổ chức ngày hội giao lưu của bé nhằm tạo sân chơi cho các bé và đánh giá kết quả dạy và học của cán bộ giáo viên